انواع آنتی بیوتیک‌ طبیعی

PN:0153   آنتی بیوتیک‌ها برای کشتن یا مهار رشد باکتری‌ها، استفاده می‌شوند. شاید آنتی بیوتیک‌ها را  به عنوان یک داروی مدرن بشناسید اما در واقع پیشینه مصرف آنتی بیوتیک‌ها به قرن‌ها قبل بر‌می‌گردد. آنتی‌بیوتیک‌های قدیمی مانند بسیاری از آنتی بیوتیک‌های امروزی از منابع طبیعی به دست می‌آمده‌اند. برخی از عصاره گیاهان و اسانس ها از انواع آنتی بیوتیک‌ طبیعی هستند. به عنوان مثال، برخی عصاره‌های گیاهان و میوه ها می‌توانند