درمان‌های طبیعی در آلزایمر

PN:0170   بیماری آلزایمر یک اختلال مغزی  پیشرونده است. در بیماری آلزایمر سلول‌های مغزی و رشته های عصبی که سلول های مغز را به یکدیگر متصل می‌کنند، تجزیه و تخریب می شوند. این آسیب، باعث کاهش حافظه و توانایی های ذهنی فرد خواهد شد. هیچ درمان قطعی، برای بیماری آلزایمر وجود ندارد. هدف از درمان، به کار بردن راهکار هایی است، برای ایجاد کیفیت بهتر زندگی، در افرادی کهمبتلا به

بیماری آلزایمر و راه‌های درمان آلزایمر

آمار‌های سازمان بهداشت جهانی، بیانگر افزایش روز افزون تعداد مبتلایان به بیماری آلزایمر در جهان می‌باشد. به طوری که پیش‌بینی می‌شود این تعداد تا ‌سال 2050 ، به 150 میلیون نفر در دنیا برسد. با توجه به سیر پیش رونده بیماری آلزایمر، عدم وجود درمان آلزایمر به صورت قطعی و هزینه سرسام آور نگهداری مبتلایان به بیماری آلزایمر، برای خانواده ها و اجتماع، بیماری آلزایمر به عنوان معضل قرن برای