فیتنس چیست و چه نکاتی در انجام این ورزش باید انجام داد

فیتنس چیست و چه نکاتی در انجام این ورزش باید انجام داد؟ امروزه اصطلاح فیتنس(Fitness) یا تناسب اندام به خصوص در بین جوانان، بسیار شنیده می‌شود. اولین تعریفی که برای تمرینات فیتنس (Fitness) بیان شد، عبارت بود از “توانایی انجام وظایف روزانه با قدرت و هوشاری و خستگی ناپذیری بالا” ولی در حال حاضر محققین، فیتنس و تناسب اندام را فراتر از این تعریف دانسته و معتقدند که فیتنس و