ورزش بی هوازی (Anaerobic) چیست؟

انجام ورزش بی‌هوازی  (Anaerobic) در کل زندگی فرد، تاثیرگذار است. انجام ورزش بی هوازی  (Anaerobic)  علاوه بر افزایش متابولیسم و کمک به کاهش وزن نقش مستقیمی در عضله سازی و تقویت تراکم استخوان ها دارد. در تمرینات بی‌هوازی به علت فشار زیادی که ورزشکار به عضلات وارد می‌آورد، پارگی‌های کوچک در فیبرهای عضلانی به‌وجود می‌آید. ترمیم این فیبر های کوچک عضلانی، منجر به ساخت عضلات قوی‌تر و محکم‌تر می‌شود. تمرینات